download (24)

رتبه بندی نوآورترین دانشگاه های دنیا توسط پایگاه ISI نشان می دهد تعداد مقالات مشارکتی دانشگاه با صنعت و کمیت تولید علم مقالات صنعتی و میزان اختراعات مهمترین معیارهای نوآوری دانشگاه ها هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدجواد دهقانی، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اعلام کرد: یکی از دغدغه های اساسی در کلیه کشورها، کاربردی کردن علم تولید شده است. سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و همچنین نقشه جامع علمی کشور نیز به تبدیل علم به ثروت و قدرت با حفظ ارزش های اسلامی تاکید کرده اند.

وی افزود: تا قبل از جنگ جهانی دوم دانشگاه ها نهادهای عمدتا آموزش محور بودند، اما بعد از جنگ انتظارات پژوهشی از دانشگاه ها افزایش یافت.

دهقانی خاطرنشان کرد: از سال ۱۹۹۴ به این طرف دنیا به دنبال تولید علم کاربردی است، علمی که علاوه بر تاثیر گذاری در شبکه علم بین المللی، در حوزه های اقتصادی و اجتماعی نیز کارآمد باشد. از همین رو، شاخص های سنجش میزان پیشرفت علمی نیز تغییر کرده و مرتبا در حال تکامل هستند.

وی اظهار داشت: نوآوری از مهمترین ارکان دنیای تجارت است و از آنجائیکه یکی از مهمترین متولیان تولید علم دانشگاه ها بوده و هستند و همچنین علم سنگ زیربنای نوآوری است، انتظار می رود که دانشگاه ها علمی را تولید کنند که علاوه بر اثربخشی اقتصادی و اجتماعی به نوآوری در دنیای تجارت نیز کمک کند.

دهقانی گفت: نوآوری غالبا به خلق ایده ها یا محصولات جدید دلالت دارد و نیازمند تفکر خلاقانه است، بُعدی که تقویت آن نیازمند برنامه ریزی و هدایت سیاستگذاران علمی در دانشگاه ها است.

سرپرست ISC اظهار داشت: از دیدگاه معناشناسی، “نوآوری” مفهومی گسترده با معانی مختلف است که این امر سنجش آن را دشوار می کند. با پایان جنگ جهانی دوم و به صورت همزمان با پررنگ تر شدن نقش اقتصاد در عرصه­ بین­ الملل، اقتصاددانان، محققان و سرمایه­ گذاران همواره به دنبال شاخص های کمی بودند تا از آن طریق بتوانند نوآوری را بسنجند.

وی گفت: در این میان پایگاه استنادی ISI (تامسون رویترز) در سال ۲۰۱۵ به رتبه بندی دانشگاه ها بر اساس میزان نوآوری آنها پرداخت. اینها کامل ترین شاخص های بوده اند که تاکنون در سطح بین المللی برای سنجش میزان نوآوری دانشگاه ها ارائه شده اند.

دهقانی یادآور شد: این شاخص ها نشان می دهند که کدام دانشگاه ها علمی را تولید می کنند که بیشترین میزان نوآوری را دارد، بعبارت دیگر اثربخشی علم تولید شده در حوزه تجارت و اقتصاد مورد سنجش قرار گرفته است و یکصد دانشگاه برتر دنیا در حوزه نوآوری توسط موسسه تامسون رویترز (ISI ) معرفی شدند.

وی تصریح کرد: ابتدا ۵۰۰ موسسه دولتی و دانشگاهی که بیشترین تعداد مقالات را بین سال ­های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ در نشریات علمی نمایه شده در پایگاه مجموعه web of science تامسون رویترز منتشر کرده بودند، شناسایی شدند.

سرپرست ISC گفت: در گام بعدی برای همین دوره زمانی دانشگاه هایی که بیشترین تعداد اختراعات را به ثبت رسانیده بودند نیز انتخاب شدند. با این پیش فرض که استناد اختراعات به مقالات بیانگر استفاده از آن مقاله علمی برای اختراع بوده است، سپس،  تعداد استنادهای صورت گرفته از کل اختراعات ثبت شده به مقالات علمی ۵۰۰ دانشگاه انتخاب شده محاسبه شد.

دهقانی ادامه داد: توالی زمانی اختراعات ثبت شده ، تعداد اختراعات ثبت شده ، تعداد استنادهای دریافت شده توسط اختراع های ثبت شده، تعداد استنادهای اختراعات ثبت شده به کمیت تولید علم دانشگاه، تعداد مقالات مشارکتی دانشگاه با بخش صنعت، کمیت تولید علم و تاثیر استنادی مقالات صنعتی دانشگاه، معیارهای اصلی تعیین و رتبه بندی نوآورترین دانشگاه های دنیا توسط ISI بوده اند.

وی افزود: براساس رتبه بندی ISI ، نیمی از دانشگاه های نوآور دنیا متعلق به آمریکا هستند. دانشگاه های استنفورد، موسسه فناوری ماساچوست، هاروارد، واشینگتن، میشگان و دانشگاه نورت وسترن پنج دانشگاه برتر دنیا از لحاظ نوآوری هستند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) خاطرنشان کرد: همچنین کشورهای ژاپن ، فرانسه ، کره جنوبی ، آلمان ، انگلستان ، سوئیس ، هلند ، بلژیک ، کانادا ، چین، دانمارک و سنگاپور  هر کدام به ترتیب بین ۹ تا ۱ دانشگاه در بین ۱۰۰ دانشگاه نوآور دنیا دارند.

وی گفت: کشورها برای پیشرفت علمی ناگزیرند نه تنها پارادایم های جدید را درک کنند، بلکه بایستی به هدایت نهادهای علمی شان در همین راستا بپردازند.

دهقانی گفت: درکشور ما طی سال های گذشته بیش از هر چیز کمیت تولید علم  و تعداد مقالات مورد تاکید قرار گرفته است. کیفیت علمی یکی از اساسی ترین شاخص های سنجش میزان پیشرفت علمی کشورها است، زیرا علمی که مورد استفاده قرار نگیرد علمی اثربخش نیست.

سرپرست (ISC) افزود: دیپلماسی علمی علاوه بر این که در اسناد بالادستی صراحتا مستند شده، امروزه به عنوان ابزاری برای تبدیل علم به قدرت و همچنین ثروت مورد توجه پیشرفته ترین کشورهای علمی دنیا قرار گرفته است به نحوی که قدرتمندترین سیاستمداران بر آن تاکید ویژه ای دارند.

وی تاکید کرد: اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی نیز یکی از ابعاد مهم علم مدرن است.  بنابراین دانشگاه ها در علم مدرن در بُعد نوآوری نیز اثربخش هستند.

فهرست پنجاه دانشگاه برتر نوآور دنیا

رتبه

نام دانشگاه

نام کشور

۱ Stanford University

آمریکا

۲ Massachusetts Institute of Technology (MIT)

آمریکا

۳ Harvard University

آمریکا

۴ University of Washington

آمریکا

۵ University of Michigan System

آمریکا

۶ Northwestern University

آمریکا

۷ University of Texas System

آمریکا

۸ University of Wisconsin System

آمریکا

۹ University of Pennsylvania

آمریکا

۱۰ Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST)

کره جنوبی

۱۱ Imperial College London

انگلستان

۱۲ Pohang University of Science & Technology (POSTECH)

کره جنوبی

۱۳ University of California System

آمریکا

۱۴ University of Southern California

آمریکا

۱۵ University of North Carolina Chapel Hill

آمریکا

۱۶ KU Leuven

بلژیک

۱۷ Duke University

آمریکا

۱۸ Osaka University

ژاپن

۱۹ Johns Hopkins University

آمریکا

۲۰ California Institute of Technology

آمریکا

۲۱ University of Illinois System

آمریکا

۲۲ Kyoto University

ژاپن

۲۳ Georgia Institute of Technology

آمریکا

۲۴ University of Tokyo

ژاپن

۲۵ University of Cambridge

انگلستان

۲۶ Princeton University

آمریکا

۲۷ Ecole Polytechnique Federale de Lausanne

سوئیس

۲۸ University of Colorado System

آمریکا

۲۹ Ohio State University

آمریکا

۳۰ University of Pittsburgh

آمریکا

۳۱ Seoul National University

کره جنوبی

۳۲ Purdue University System

آمریکا

۳۳ Cornell University

آمریکا

۳۴ Tufts University

آمریکا

۳۴ Vanderbilt University

آمریکا

۳۶ Yonsei University

کره جنوبی

۳۷ Swiss Federal Institute of Technology Zurich

سوئیس

۳۸ University of Toronto

کانادا

۳۹ Tohoku University

ژاپن

۴۰ University of Oxford

انگلستان

۴۱ University of Utah

آمریکا

۴۲ University of Minnesota System

آمریکا

۴۳ Technical University of Denmark

دانمارک

۴۴ Yale University

آمریکا

۴۵ Columbia University

آمریکا

۴۶ Oregon Health & Science University

آمریکا

۴۷ Baylor College of Medicine

آمریکا

۴۸ Emory University

آمریکا

۴۹ Indiana University System

آمریکا

۵۰ Technical University of Munich

آلمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

ورود اعضا

| Register

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟