موضوع پایان نامه اقتصاد

یکی از مشکلات دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا انتخاب موضوع پایان نامه است. متاسفانه در دانشگاه های ما نیز اساتید محترم راهنمایی زیادی به دانشجویان در این خصوص نمیکنند و دانشجویان برای انتخاب موضوع پایان نامه با مشکلات زیادی مواجه میشوند. از آنجایی که انتخاب موضوع پایان نامه اصلی ترین قسمت از انجام پایان نامه و فارغ التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی میباشد مشاهده نمونه موضوعات پایان نامه های قبلی در هر رشته میتواند فضای ذهنی مناسبی در اختیار دانشجویان قرار دهد تا با دید بهتری اقدام به انتخاب موضوع نمایند.

  به همین علت راه فردا اقدام به انتشار موضوعات پایان نامه های قبلی هر رشته مینماید تا دانشجویان عزیز با مطالعه این موضوعات بتوانند موضوعات مناسبی برای پایان نامه خود انتخاب نمایند.

* نمونه موضوعات پیشنهادی پایان نامه اقتصاد (کارشناسی ارشد):

 1. شناسایی بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران: رویکرد تحلیل تصادفی
 2. تحلیل رشد اقتصادی تحت شرایط اقتصاد دانش بنیان در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (۲۰۰۹-۲۰۰۷)
 3. بررسی تاثیر جایگاه آموزش بر بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد ایران
 4. مدلسازی و بهینه‌سازی فرار مالیاتی در بخش واردات ایران با استفاده از مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی
 5. ارزیابی منحنی محیط زیست کوزنتس در یک چهارچوب اقتصاد خرد، مطالعه موردی ایران
 6. تاملاتی در تبیین وجود و ماهیت اقتصاد اسلامی
 7. مدیریت اقتصاد سیاسی بین‌الملل پس از جنگ جهانی دوم تا سال ۲۰۱۰
 8. کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی؛ مزایا و محدودیت‌ها
 9. اثر اندازه دولت بر روی نرخ بیکاری در اقتصاد ایران
 10. بررسی منبع نوسانات اقتصاد کلان در کشورهای نفتی، با تاکید بر مورد ایران
 11. بررسی نقش بهره‌وری کل عوامل بر نرخ بیکاری اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۸۶-۱۳۳۸
 12. بررسی عوامل مؤثر بر اقتصاد سایه در منتخبی از کشورهای در حال توسعه
 13. برآورد حجم اقتصاد سایه در ایران
 14. بررسی پویایی بین نرخ ارز و قیمت نفت در اقتصاد ایران
 15. رانت در اقتصاد ایران
 16. بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های پولی در اقتصاد ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
 17. بررسی تاثیر اقتصاد دانش بینان بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کشورهای منتخب با رهیافت پانل دینا
 18. تحلیل روند رشد و بهره‌وری اقتصاد ایران و مقایسه آن با اقتصاد چین از طریق الگوی حسابداری رشد
 19. مالیه عمومی با نگرش اقتصاد اسلامی
 20. بررسی تغییر واحد پول ملی وپیامد های آن در اقتصاد ایران۱۳۸۶-۱۳۳۸
 21. بررسی نقش قیمت مسکن در مکانیسم انتقال پولی
 22. تاثیر سیاست‌های پولی بر تولید حقیقی اقتصاد ایران: رویکرد انتظارات عقلایی
 23. بررسی رابطه آلودگی هوا، شدت انرژی و درجه بازبودن اقتصاد ایران (۱۳۴۶- ۱۳۸۶)
 24. بررسی اثرکوتاه مدت و بلندمدت تغییر حجم نقدینگی بر روی سطح عمومی قیمتها در اقتصاد ایران ۱۳۴۵-۱۳۹۰
 25. بررسی تطبیقی تاثیر اشتغال زنان بر رفاه خانواده در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی
 26. تاثیر بهره وری بر نرخ واقعی موثر ارز در ایران طی دوره زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۵ (آزمون اثر بالاسا-ساموئلسون در اقتصاد ایران)
 27. بهینه سازی ترکیب ارزی ذخایر رسمی: تحلیل مقایسه ای اقتصادهای منتخب نوظهور و اقتصادهای منتخب نفتی خاورمیانه
 28. ارزیابی کارایی شعب بانک اقتصاد نوین در تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) طی سالهای ۱۳۸۶-۱۳۸۸
 29. تخمین تابع تقاضای نان و برآورد آثار حذف یارانه آن با توجه به کشش‌های قیمتی و درآمدی برای دوره (۱۳۶۵-۱۳۸۶)
 30. بررسی تجربه بانکداری بدون ربا در ایران بر اساس توزیع درآمد (طی سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۰)
 31. بررسی ارتباط مقطعی بین بازده سبد سهام و متغیرهای اندازه، بتا (β)، ارزش دفتری به ارزش بازار و نسبت سود به قیمت سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۷۸ -۱۳۸۷
 32. بررسی پویایی و پایداری حساب جاری در اقتصاد ایران: کاربردی از مدل‌های مارکف-سوئیچینگ
 33. بررسی عوامل مؤثر بر اقتصاد سایه در منتخبی از کشورهای در حال توسعه
 34. نگاهی نوین به نظریه تولید در چارچوب اقتصاد اسلامی، مطالعه کاربردی: مدلسازی تابع تولید بومی صنایع هوایی در ایران
 35. تاثیر بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ بر مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد ایران در آن دوره
 36. برآورد حجم اقتصاد سایه در ایران
 37. بررسی پویایی بین نرخ ارز و قیمت نفت در اقتصاد ایران
 38. بررسی رابطه رشد متقابل بخش‌های کشاورزی، صنعت و نفت در اقتصاد ایران
 39. بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های پولی در اقتصاد ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی
 40. بررسی تاثیر اقتصاد دانش بینان بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در کشورهای منتخب با رهیافت پانل دینا
 41. تحلیل روند رشد و بهره‌وری اقتصاد ایران و مقایسه آن با اقتصاد چین از طریق الگوی حسابداری رشد
 42. بررسی اهمیت بخش انرژی در اقتصاد ایران با استفاده از روش داده –ستانده
 43. بررسی شاخص‌های توسعه اقتصادی ایران در سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲
 44. بررسی تغییر واحد پول ملی وپیامد های آن در اقتصاد ایران۱۳۸۶-۱۳۳۸
 45. اثر قیمت نفت بر بیکاری (مطالعه موردی اقتصاد ایران ۱۳۶۷-۱۳۸۷)
 46. بررسی نقش قیمت مسکن در مکانیسم انتقال پولی
 47. بررسی اثرات نامتقارن آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی (کشور ایران برای سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۷)
 48. شناسایی بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران: رویکرد تحلیل تصادفی
 49. عوامل تعیین‌کننده عرضه پول در ایران
 50. اثرات شکاف بهره‌ای بر تورم در اقتصاد ایران در دوره ۱۳۶۸ –۱۳۸۶
 51. تاثیر سیاست‌های پولی بر تولید حقیقی اقتصاد ایران: رویکرد انتظارات عقلایی
 52. اثرات نامتقارن تکانه‌های درآمد نفت بر اقتصاد ایران
 53. بررسی رابطه میان تغییرات بهره‌وری و اشتغال در اقتصاد ایران با تأکید بر بخش صنعت (کاربرد روش تجزیه بلنچارد)
 54. تحلیل تاثیر متغیر‌های منتخب اقتصاد کلان بر نوسان‌پذیری شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران: کاربردی از الگوی FIEGARCH
 55. تأثیر تغییرات نرخ ارز بر میزان صادرات غیرنفتی ایران با پنج شریک عمده تجاری اول
 56. بررسی پویایی و پایداری حساب جاری در اقتصاد ایران: کاربردی از مدل‌های مارکف-سوئیچینگ
 57. بررسی مسئله عدم تقارن اطلاعات در اقتصاد دانش‌محور و ارزیابی راهکارهای ارائه شده جهت مقابله با آن در اقتصادهای پیشرفته
 58. نگاهی نوین به نظریه تولید در چارچوب اقتصاد اسلامی، مطالعه کاربردی: مدلسازی تابع تولید بومی صنایع هوایی در ایران
 59. بررسی رابطه رشد متقابل بخش‌های کشاورزی، صنعت و نفت در اقتصاد ایران
 60. اثرات نااطمینانی بر اقتصاد ایران (رشد، مصرف، سرمایه گذاری، تقاضای پول و نفت خام)
 61. شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد ایران با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۱۳۸۰
 62. تعامل تأمین مالی کسری بودجه واقعی و تورم در ایران طی سال‌های ۸۷- ۱۳۵۸
 63. نرخ بهینه خلق پول (متناظر با نرخ بهینه تورم) در اقتصاد ایران
 64. تجزیه و تحلیل و تعیین عوامل موثر بر شدت انرژی در اقتصاد ایران
 65. نأثیر بازدهی سهام بر رشد اقتصادی با تأکید بر شاخص های نهادی و تغییرات ساختاری
 66. رابطه کسری بودجه و تراز پرداخت ها در کشور های منتخب در حال توسعه
 67. بررسی رابطه نرخ ارز و تورم در ایران
 68. اثر نا اطمینانی قیمت‌های نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان کشورهای عضو اپک
 69. بررسی تاثیر شاخص‌های کمیته بال (عضویت در کمیته بال) بر متغیرهای اقتصاد کلان
 70. تعیین کننده های تورم در ایران با تأکید بر تورم وارداتی
 71. ارزیابی اثر توزیعی خصوصی‌سازی؛ بررسی موردی طرح سهام عدالت
 72. بررسی تأثیرات شوک درآمدی نفت و بهره وری بر متغیرهای کلان اقتصادی؛ کاربرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)
 73. بررسی تأثیر بهبود محیط کسب و کار بر رشد اقتصادی
 74. مقایسه تطبیقی عملکرد رفاهی دولت در ایران و برخی اقتصادهای نوظهور
 75. بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه انسانی و مقررات بر شاخص آزادی اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته
 76. بررسی تأثیر درآمدهای نفتی بر عملکرد بخش کشاورزی در ایران
 77. بررسی تجربه بانکداری بدون ربا در ایران بر اساس توزیع درآمد (طی سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۰)
 78. اندازه‌گیری کارایی فنی و بهره‌وری پالایشگاههای نفت ایران به روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)
 79. تاثیر عمق مالی بر رشد بلندمدت در ایران
 80. بررسی عوامل موثر بر بهره‌وری کل عوامل تولید صنعت نساجی و پوشاک ایران طی دوره زمانی ۱۳۷۲-۱۳۸۶
 81. تأثیر نوسانات قیمت نفت بر سیکل‌های تجاری ایران: رویکرد مارکف سوئیچینگ
 82. بررسی رابطه حداقل دستمزد بر کاهش فقر در ایران
 83. بررسی رابطه ی متقابل نرخ ارز و تورم با تاکید بر نظام ارزی
 84. اثرات شکاف بهره‌ای بر تورم در اقتصاد ایران در دوره ۱۳۶۸ –۱۳۸۶
 85. بررسی اثرات تقارنی شوکهای سیاست مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۳۸
 86. بررس اثر درجه‌ی باز بودن اقتصاد بر نوآوری در کشورهای در حال توسعه‌ منتخب
 87. اثرات نامتقارن تکانه‌های درآمد نفت بر اقتصاد ایران
 88. بررسی اثر جهانی‌شدن اقتصاد بر شاخصهای زیست محیطی در کشورهای منتخب: رهیافت سیستم دینامیکی
 89. بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی در ارتقاء بهره‌وری کل عوامل تولید بخش صنعت ایران ۱۳۸۰-۱۳۸۸
 90. تحلیل عوامل موثر بر قیمت سهام بانک‌ها در بورس اوراق بهادار تهران
 91. مقایسه تعادل رقابتی در حراج پرداخت بر اساس پیشنهاد و حراج یکنواخت در بازار برق عمده فروشی
 92. بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر شاخص‌های قیمت در ایران
 93. بررسی رابطه بین قیمت سهام، نرخ ارز و درآمدهای نفتی در ایران
 94. تاثیر اقتصاد غیر‌رسمی بر توزیع درآمد در ایران
 95. معرفی فیزیک اقتصاد و کاربردهای آن در علم اقتصاد
 96. تحلیل رشد اقتصادی تحت شرایط اقتصاد دانش بنیان در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (۲۰۰۹-۲۰۰۷)
 97. جریان‌شناسی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران
 98. بنیان‌های فکری اقتصاد نئوکلاسیک و وجوه متمایز آن در سیر تاریخی
 99. مقایسه تأثیرگذاری نوسانات قیمتی بازار جهانی نفت بر اقتصاد کشورهای OPEC و OECD
 100. نقش و جایگاه اقتصاد اخلاقی در سیر اندیشه‌های اقتصادی
 101. تحلیلی بر اقتصاد کلان باز جدید
 102. بررسی نقش آموزش پایه در تحقق اقتصاد دانایی محور در ایران
 103. بررسی رابطه بین سرمایه گذاری مسکونی و تولید ناخالص داخلی در حضور تجارت خارجی در ایران

Leave a comment

ورود اعضا

| Register

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟