موضوع پایان نامه حسابداری

یکی از مشکلات دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا انتخاب موضوع پایان نامه است. متاسفانه در دانشگاه های ما نیز اساتید محترم راهنمایی زیادی به دانشجویان در این خصوص نمیکنند و دانشجویان برای انتخاب موضوع پایان نامه با مشکلات زیادی مواجه میشوند. از آنجایی که انتخاب موضوع پایان نامه اصلی ترین قسمت از انجام پایان نامه و فارغ التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی میباشد مشاهده نمونه موضوعات پایان نامه های قبلی در هر رشته میتواند فضای ذهنی مناسبی در اختیار دانشجویان قرار دهد تا با دید بهتری اقدام به انتخاب موضوع نمایند.

 به همین علت راه فردا اقدام به انتشار موضوعات پایان نامه های قبلی هر رشته مینماید تا دانشجویان عزیز با مطالعه این موضوعات بتوانند موضوعات مناسبی برای پایان نامه خود انتخاب نمایند.

 * نمونه موضوعات پیشنهادی پایان نامه حسابداری (کارشناسی ارشد):

 1. تأثیر گزارشگری محافظه کارانه بر روی مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری
 2. تأثیر گزارش حسابرسی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری گزارش شده
 3. بررسی عوامل موثر برارزشیابی سهام با توجه به وجود اختلالات حسابداری (شواهد تجربی با استفاده از حاشیه سود)در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 4. بررسی رابطه بیه افشای اطلاعات حسابداری با کیفیت حسابداری و محافظه کاری شرطی و غیر شرطی در بورس اوراق بهادار تهران
 5. تاثیر تغییر موسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی
 6. بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و جریان نقدی آزاد با بیش سرمایه گذاری مدیران
 7. بررسی مزایا و معایب پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری به عنوان استانداردهای حسابداری ایران
 8. بررسی نقش محافظه کاری حسابداری بر انعطاف پذیری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 9. بررسی تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 10. تاثیر حق الزحمه غیرمنتظره حسابرسی بر کیفیت حسابداری
 11. بررسی ارتباط میان میزان سرمایه گذاری شرکت و گردش سهام با رتبه افشای حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 12. تاثیر رتبه،چرخش و نوع اظهار نظر حسابرس بر اشتباهات حسابداری
 13. محافظه کاری حسابداری و تخصص مالی کمیته حسابرسی
 14. بررسی تاثیر گزارش‌های حسابرسی بر رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری گزارش شده در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوارق بهادار تهران
 15. تأثیر هموارسازی سود بر درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 16. بررسی ارتباط میان محافظه کاری در حسابداری و هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 17. بررسی تاثیر گزارش‌های حسابرسی بر رابطه ارزشی اطلاعات حسابداری گزارش شده در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوارق بهادار تهران
 18. تأثیر هموارسازی سود بر درآمد مشمول مالیات تعیین شده توسط جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 19. بررسی ارتباط میان محافظه کاری در حسابداری و هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 20. بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی و شفافیت سود حسابداری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 21. بررسی سودمندی متغیرهای حسابداری در سنجش بازده غیرعادی در پِوهش های رویدادی
 22. بررسی تاثیر حسابداری محافظه کارانه بر اعتبار تجاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با لحاظ تغییرات سیاستهای پولی)
 23. بررسی عملکرد سیستم‎های اطلاعات حسابداری(AIS) از طریق همترازی نیازهای اطلاعاتی و توانمندی پردازش اطلاعات شرکتها
 24. بررسی تأثیر برخی مولفه‌های حسابرسی بر میزان اشتباهات رخ‌داده در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس و اوراق بهادار تهران
 25. تبیین رابطه شاخص های ارزش افزوده با ROA و ROE
 26. بررسی رابطه بین محافظه‌کاری حسابداری با حساسیت جریان‌های نقدی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 27. محافظه کاری حسابداری، تامین مالی بلندمدت و رشد شرکت
 28. بررسی عوامل موثر بر استقرار موفق سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در مراکز علوم دینی: مطالعه موردی حوزه های علمیه
 29. بررسی ارتباط محافظه کاری حسابداری با پایداری سود و نقش تعدیلی نسبت P/E در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 30. تاثیر محدودیت های مالی بر محتوای اطلاعاتی جریان نقدی و سود هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران
 31. بررسی تاثیر محافظه کاری بر اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 32. تاثیر تصویب IFRS10 و IAS27 بر کیفیت گزارشگری مالی تلفیقی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استانبول
 33. تغییر شرایط اقتصادی بر سو گیری سود پیش بینی شده توسط مدیریت
 34. تاثیر تصویب دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد بورس بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 35. بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت ها و اندازه شرکت و مدیریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 36. بررسی سودمندی متغیرهای حسابداری در سنجش بازده غیرعادی در پِوهش های رویدادی
 37. تاثیر تغییر موسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی
 38. تأثیر شفافیت سود حسابداری بر هزینه سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران
 39. تأثیر رقابت در بازار حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی: نقش اندازه بازار حسابرسی
 40. مطالعه نقش اطلاعات حسابداری مبتنی بر مبانی نقدی و تعهدی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی
 41. بررسی رابطه ویژگی های کمیته حسابرسی و محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 42. رابطه بین ارزش دفتری و سود حسابداری با ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از الزام استانداردهای حسابداری
 43. بررسی اثر کیفیت اقلام تعهدی بر روی بازده سهام
 44. تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین ویژگی های شرکت وحق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 45. تاثیر حاکمیت شرکتی بر انتخاب حسابرسان متخصص،حق الزحمه حسابرسی و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 46. بررسی اثرات تعامل سیستمهای حسابداری مدیریت و مدیریت فرآیند کیفیت بر کارایی کیفیت محصول در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 47. ضرورت افشاء اطلاعات حسابداری اجتماعی در ایران: شواهدی از حسابداران خبره
 48. بررسی عوامل تأثیر گذار بر هم ترازی سیستمهای اطلاعات حسابداری در شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط ایران
 49. نوسان پذیری و قابلیت پیش بینی سود
 50. بررسی ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و محافظه‌کاری مشروط حسابداری
 51. برازندگی مدل اقلام تعهدی بازنگری شده با متغیر های سرمایه گذاری و ارزش بازار شرکتها
 52. چسبندگی هزینه وتاثیر آن بر رفتار هزینه
 53. بررسی ارتباط وجه نقد مازاد شرکت‏ها با سیاست‏های تأمین مالی و سود تقسیمی شرکت‏ها
 54. بررسی رابطه ی بین مراحل مختلف چرخه ی عمر با تجدید ساختار شرکت های درمانده ی مالی
 55. بررسی رابطه بین تورم ، چرخه عملیاتی ، و وجوه نقد نگهداری شده در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 56. نقش تحلیلگران مالی در کارایی بازار سهام با توجه به درآمدهای سالانه و اجزای نقدی و تعهدی
 57. بررسی تأثیر مدیریت جریان وجه نقد بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 58. بررسی رابطه دوره تصدی حسابرس بر ویژگی های معاملات سهام
 59. مطالعه امکان سنجی وطراحی الگوی مناسب بودجه بندی عملیاتی در اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان
 60. بررسی تأثیر توانایی مدیریتی بر شکاف مالیات بر درآمد با تأکید بر ساختار مالکیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 61. بررسی تاثیر تقویت اعمال نظارتی ، کنترلی و کوته بینی مدیریتی بر مدیریت سود واقعی
 62. بررسی تأثیر فشارها و معضلات اخلاقی بر تضاد حسابرسی
 63. بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و مالیات پرداختی شرکت
 64. بررسی عدم تقارن اطلاعاتی بر حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی در حوزه تجارت الکترونیک
 65. بررسی موانع فرآروی اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت در بانک ملت ـ مدیریت شعب منطقه ۳تهران
 66. بررسی تاثیر ساختار مالکیت ( دولتی و خصوصی ) بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 67. ارتباط بین چرخش اجباری و داوطلبانه موسسات بر نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 68. مشخصات مالی شرکت ها با کارایی بالا در ایران: تجزیه و تحلیل مقایسه اقتصاد پایدار در دوران بحران مالی
 69. بررسی اثر نقدشوندگی سهام بر رابطه بین مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت نهادی با ارزش شرکت
 70. بررسی ارتباط بین اختیارات مدیریت، هموارسازی سود و قراردادهای کارا
 71. بررسی ارتباط بین عوامل موثّر بر فعالیّت‌ تامیــن مالی و ســرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار پولی کشور با اسـتفاده از تحلیل همبستگی بنیادی

Leave a comment

ورود اعضا

| Register

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟