موضوع پایان نامه علوم سیاسی

یکی از مشکلات دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا انتخاب موضوع پایان نامه است. متاسفانه در دانشگاه های ما نیز اساتید محترم راهنمایی زیادی به دانشجویان در این خصوص نمیکنند و دانشجویان برای انتخاب موضوع پایان نامه با مشکلات زیادی مواجه میشوند. از آنجایی که انتخاب موضوع پایان نامه اصلی ترین قسمت از انجام پایان نامه و فارغ التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی میباشد مشاهده نمونه موضوعات پایان نامه های قبلی در هر رشته میتواند فضای ذهنی مناسبی در اختیار دانشجویان قرار دهد تا با دید بهتری اقدام به انتخاب موضوع نمایند.

  به همین علت راه فردا اقدام به انتشار موضوعات پایان نامه های قبلی هر رشته مینماید تا دانشجویان عزیز با مطالعه این موضوعات بتوانند موضوعات مناسبی برای پایان نامه خود انتخاب نمایند.


* نمونه موضوعات پیشنهادی پایان نامه علوم سیاسی (کارشناسی ارشد):

 1. بررسی تطبیقی علل ناکارآمدی احزاب سیاسی دوران محمد مصدق و محمد خاتمی
 2. استلزامات اسلامی سازی علوم سیاسی با تاکید بر آرا آیت الله جوادی آملی
 3. بررسی نقش اینترنت در تحولات سیاسی اجتماعی ایران در دهه ۱۳۸۰
 4. نقش احزاب و گروههای سیاسی در مشارکت سیاسی در ایران بعد از انقلاب(۱۳۶۷-۱۳۵۷)
 5. بررسی تأثیر فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی بر توسعه نیافتگی سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی
 6. تاثیر جهانی شدن بر فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران
 7. تاثیر توسعه سیاسی بر افزایش کارآمدی نظام سیاسی (مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران)
 8. عدالت سیاسی در قرآن با تأکید بر تفسیر المیزان
 9. آسیب‌شناسی ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
 10. تاثیر فرهنگ سیاسی بر وحدت ملی در جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۷-۱۳۸۴)
 11. بررسی چگونگی تاثیر فرهنگ سیاسی نخبگان بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
 12. اسلام سیاسی و دانشگاه الازهر
 13. چالشهای همگرایی سیاسی جهان اسلام در قرن ۲۱
 14. بررسی ریشه‌های سیاسی و فکری اختلاف میان نهضت آزادی و نهضت اسلامی ایران
 15. جایگاه سیاسی اقتصادی جمهوری آذربایجان در ارتباط با اتحادیه اروپا
 16. بررسی بسترهای فکری و سیاسی تسخیر سفارتخانه آمریکا پس از انقلاب اسلامی ایران
 17. بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران (۲۰۱۰-۱۹۷۹)
 18. چالش‌های پیش‌ روی جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران
 19. بررسی تاثیر فساد سیاسی بر فروپاشی رژیم پهلوی
 20. بازخوانی قدرت بسیج سیاسی روحانیت در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران
 21. جنگ ارزی با تاکید بر مناقشه ارزی میان چین و آمریکا
 22. فلسفه سیاسی راهبرد نظامی در اندیشه امام خمینی(ره)
 23. تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر رفتار انتخاباتی با تأکید بر سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ (مطالعه موردی: بخش جلگه‌ی اصفهان)
 24. زن و مناسبات سیاسی در ایران معاصر (با تاکید بر آراء فقها)
 25. شبه طبقات و سیاست (بررسی کنشهای سیاسی شبه طبقات در تاریخ معاصر ایران قبل از انقلاب اسلامی)
 26. ایستارهای دانشجویان علوم سیاسی دانشگاه‌های تهران در خصوص سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (با نگاهی به دولت نهم و دهم)
 27. تاثیر پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر ساختار اندیشه‌های سیاست گریز در شیعه
 28. تاثیر سرمایه اجتماعی بر امنیت سیاسی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران
 29. ساز و کارهای مقابله با چالشهای سیاسی فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر سیره امام علی (ع)
 30. رابطه اسلام سیاسی با دموکراسی (بررسی تجربه حزب عدالت و توسعه ترکیه)
 31. اندیشه سیاسی آیت‌الله طالقانی در آراء تفسیری ایشان
 32. نقش حزب ا.. و امل درساختار سیاسی لبنان
 33. تجزیه و تحلیل تطبیقی تأثیر فضای مجازی بر پیدایش جنبش‌های سیاسی- اجتماعی در سال۱۳۹۰(۲۰۱۱) در کشورهای مصر، لیبی و بحرین
 34. مصلحت اندیشی سیاسی در آراء و اقدامات خواجه نصیرالدین توسی
 35. تأثیر مطبوعات سیاسی بر پیروزی انقلاب مشروطه
 36. تحولات منطقه خاورمیانه از منظر سازه‌گرایی نقش هویت در حرکت‌های سیاسی و اجتماعی اخیر
 37. بررسی عوامل موثر بر مشارکت سیاسی در استان گلستان (بررسی پیمایشی در چهار شهر بندرگز، آق قلا، گنبد و مینودشت)
 38. بررسی بحران‌های پنج گانه توسعه سیاسی در رابطه با جمهوری اسلامی ایران
 39. اندیشه سیاسی آیت‌الله محمدحسین کاشف‌الغطاء
 40. بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در فرآیند تحولات سیاسی اجتماعی مصر و تونس (۲۰۱۰-۲۰۱۱)
 41. رابطه اصول فقه و فقه سیاسی در دیدگاه فقهای معاصر شیعه با تأکید بر آراء امام خمینی ره
 42. تاثیر سرمایه اجتماعی بر امنیت سیاسی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران
 43. ساز و کارهای مقابله با چالشهای سیاسی فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر سیره امام علی (ع)
 44. تعریف (توضیحی) جرم سیاسی با عطف به نحوه برخورد با مخالفین در سیره امام علی (ع)
 45. تأثیر تحولات اخیر مصر بر روابط سیاسی آن کشور با آمریکا درسال ۲۰۱۱
 46. اندیشه و مواضع سیاسی آیت‌الله فاضل لنکرانی قدس‌سره
 47. واکاوی سامان سیاسی در عراق جدید(۲۰۱۴-۲۰۰۶)
 48. الگوی اسلامی انسجام سیاسی در جوامع چند فرهنگی با تطبیق بر ایران
 49. امکان سنجی تحقق فدرالیسم در عراق با تمرکز بر بحران هویتی و فرهنگ سیاسی
 50. تأثیر الگوی حکومتی امام علی (ع) بر اندیشه حکومت مطلوب از دیدگاه امام خمینی (س) باتوجه به فلسفه سیاسی شیعه در عصر غیبت امام معصوم (ع)
 51. آسیب شناسی سیاسی ـ اجتماعی فرهنگ انتظار
 52. تأثیر تهدیدهای نرم سیاسی و فرهنگی قدرت‌های بزرگ بر امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران (بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۹ ه . ش)
 53. از حدوث تا هژمونیک شدن گفتمان اصلاحات؛ (با تاکید بر سوژگی سیاسی طبقه متوسط جدید)
 54. بررسی اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی امام موسی صدر وتأثیر آن در حیات سیاسی لبنان با تأکید بر جنبش امل
 55. نقش عملکردهای علمی، سیاسی و اجتماعی احسان نراقی در قبل و پس از انقلاب اسلامی ایران
 56. بررسی تطبیقی عملکرد سیاسی مجلس شورای اسلامی در دوره سوم و چهارم
 57. دولت رانتیر و بازتولید فرهنگ سیاسی تبعی مطالعه موردی: دولت پهلوی (۱۳۵۷-۱۳۴۲)
 58. هم‌تکمیلی‌های اقتصادی و سیاسی اکو و آسه آن با تأکید بر کنشگری جمهوری اسلامی ایران
 59. الگوی اسلامی انسجام سیاسی در جوامع چند فرهنگی با تطبیق بر ایران
 60. امکان سنجی تحقق فدرالیسم در عراق با تمرکز بر بحران هویتی و فرهنگ سیاسی
 61. تأثیر الگوی حکومتی امام علی (ع) بر اندیشه حکومت مطلوب از دیدگاه امام خمینی (س) باتوجه به فلسفه سیاسی شیعه در عصر غیبت امام معصوم (ع)
 62. بررسی مقایسه‌ای زبان سیاسی فارابی و نظام زبانی جمهوری اسلامی ایران
 63. رقابت قدرت بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در خاورمیانه (۲۰۰۸-۲۰۰۳)
 64. بررسی نقش اتحادیه اروپا در کاهش تنش‌های بین‎‌المللی (مطالعه موردی خاورمیانه
 65. علل و نتایج حضور ناتو در افغانستان
 66. تشکل‌های سیاسی در گفتمان سیاسی امام خمینی (ره)
 67. تأثیر عامل سیاسی بر مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری (مطالعه موردی: دوره های ششم تا نهم انتخابات در سال‎های ۱۳۷۲-۸۴ )
 68. تقابل ایران و اتحادیه اروپا در فرآیند صلح خاورمیانه
 69. تاثیر رقابتهای حزبی بر رفتار سیاسی گروههای ایلی در ایلام (با تاکید بر انتخابات مجلس هفتم وهشتم شورای اسلامی)
 70. رابطه اخلاق و سیاست در اندیشه و رفتارسیاسی حضرت امام خمینی(ره)
 71. روابط سیاسی فرانسه و لبنان ۲۰۰۸ـ۱۹۹۰
 72. بررسی عوامل مؤثر بر رفتار انتخاباتی شهرستان بهمئی «مطالعه موردی: انتخابات هشتم مجلس شورای اسلامی»
 73. بررسی مفهوم قدرت در جوامع شبکه‌ای
 74. تحول مفهوم ژئوپولیتیک در روند جهانی‌شدن (مطالعه موردی خلیج فارس)
 75. بررسی عوامل سیاسی شکل‌گیری سازمان کشورهای صادرکننده گاز: فرصت‌ها، چالش‌ها، چشم‌اندازها
 76. نقش توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحولات مصر (۲۰۱۰-۲۰۱۱)
 77. بررسی دیگری‌های حزب توده طی سال‌های ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲
 78. فقدان نهادمندی نظام سیاسی پهلوی «۱۳۳۲-۱۳۵۷» و شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران
 79. دولت و توسعه سیاسی (بررسی موردی: تاثیر دولت هشت‌ ساله اصلاحات بر توسعه سیاسی ایران ۱۳۷۶-۱۳۸۴)
 80. بررسی روند مشارکت شهروندان استان کردستان در انتخابات ریاست جمهوری ۸۴-۱۳۷۶
 81. رابطه توسعه سیاسی و تحزب در جمهوری اسلامی ایران براساس نظریه نهادمندی‌ هانتینگتون
 82. خط‌مشی‌های سیاسی قرآن با تأکید بر نظرات آیت الله جوادی آملی
 83. ثبات سیاسی در دولتهای بعد از انقلاب اسلامی ایران
 84. بررسی تطبیقی مبانی نظری جریانات فکری- سیاسی ایران:۱۳۲۰-۱۳۵۷

 

 

Leave a comment

ورود اعضا

| Register

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟