توسعه علمی

 برای توسعه و پیشرفت علمی جوامع و کشورها پیش نیازها یا مقدمات زیر ضرورت دارد:

۱٫ وجود فرهنگ تحقیق. یعنی اینکه فرهنگ جامعه در سطحی باشد که به کارهای تحقیقاتی بهای لازم را بدهد و برای آن ارزش و اعتبار قائل شود تا افراد به امور تحقیقاتی علاقه مند شده، تحقیق علمی از رشد و تکامل برخوردار گردد. به علاوه، وجود امکانات و فنون و مهارتهای لازم و پیشرفته برای انجام دادن تحقیقات علمی در جامعه ضرورت دارد؛ زیرا اگر جامعه فاقد این تمهیدات باشد پژوهشگر نخواهد توانست تحقیقات علمی ارزشمند انجام دهد، یا در صورت انجام دادن، تحقیق او مورد پذیرش جامعه قرار نخواهد گرفت.

۲. وجود محقق. برای هر کار تحقیقاتی وجود نیروهای محقق ماهر و مطلع از فنون تحقیقاتی پیشرفته ضروری است. 

۳. تأمین بودجه. انجام دادن تحقیقات علمی بدون بودجه و تخصیص منابع مالی ضروری و کافی از طرف نهادها و سازمانهای دولتی یا خصوصی ممکن نیست.

۴. وجود سازمان لازم. فعالیتهای تحقیقاتی علاوه بر سازمان درونی هر پروژه تحقیق نیازمند پشتیبانی مؤسسات تحقیقاتی است. این گونه مؤسسات ممکن است در سطح بین المللی، ملی و کشوری، منطقه ای با استانی و حتی محلی فعالیت داشته باشند. همچنین، ممکن است به صورت مستقل یا وابسته به دستگاههای دولتی یا دانشگاهها یا کارخانه ها و مؤسسات خصوصی حامی تحقیقات باشند.

۵. وجود ابزار تحقیقاتی، تحقیقات علمی بدون ابزار و مواد مقد.. علاوه بر بودجه مورد نیاز برای هر یک از پروژه های تحقیقاتی، بسته به نوع آنها ابزارهای خاصی نیز مورد احتیاج است که برای مثال می توان از و آزمایشگاهی، نرم افزارها، ابزارهای اندازه گیری، وسایل نقلیه، رایانه، کتاب شبکه اطلاع رسانی نام برد. بی شک، تأمین این گونه وسایل و ابزارها با تأکید و یا مدرن بودن آنها از ضرورتهای کار تحقیقاتی است.

۶٫ فراغت لازم برای محقق. برای پرداختن به کار تحقیق فراغت خاطر لازم است؛ زیرا اشتغالات فکری مانع کار تحقیق می شود و باید رفع نیازهای محققان از حیث مسکن، وسیله نقلیه و دیگر ابزار مورد نیاز مورد توجه خاص قرار گیرد. همچنین، ایجاد سازمانهای متشکل کننده محققان نظیر انجمنهای صنفی برای حمایت از حقوق آنان و نیز تأسیس سکونتگاهها و مراکز تجمع آنان در شهرها با ایجاد پژوهشکده های دولتی یا خصوصی می تواند بسیار سودمند باشد.

 ۷. ضوابط و مقررات مالی و اجرایی، ضوابط و مقررات مالی و اجرایی ناظر بر انجام پروژه ها و فعالیتهای تحقیقاتی (به ویژه در بخش دولتی) باید به گونه ای سازمان پیدا کند که تحقیق علمی را تسهیل نموده، محققان را تشویق و ترغیب نماید. متأسفانه در کشور ایران این ضوابط و مقررات در مواقعی به ویژه در فرایند تصمیم گیری درباره طرحهای تحقیقاتی، انعقاد قراردادها، انجام تعهدات کارفرما، تسویه حساب نهایی با پژوهشگر و غیره، کار تحقیقات را پیچیده کرده، به عنوان عوامل بازدارنده عمل می کند که طبعا باید برای آن چاره اندیشی شود.

۸. اراده سیاسی سطح ملی توسعه علمی کشورها و پشتیبانی بی دریغ از فعالیته تحقیقاتی و از همه مهم تر تحقق سایر موارد پیش گفته، در گرو وجود اراده سیاسی مصمم، پایدار و قوی است. جهت گیری علمی، عزم جدی و آگاهی رهبران سیاسی د نهادهای حکومتی در قبال توسعه علمی و بسترسازی برای آن در کشورشان از اهم و نقش بنیادین برخوردار است و لذا یک ضرورت قطعی است.

 

Leave a comment

ورود اعضا

| Register

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟