بنیادهای علمی تحقیق

بنیادهای علمی تحقیق

 تحقیق را می توان برای آزمودن برخی پیش بینی های مفروض طراحی کرد. به طور مثال، مطالعاتی صورت گر...

انواع تحقیق علمی

انواع تحقیقات علمی

تحقیقات علمی بر اساس دو مبنا یعنی هدف و نیز ماهیت و روش تقسیم بندی می شود. تحقیقات علمی بر اساس ...

فرایند تحقیق علمی

فرایند تحقیق علمی

فرایند تحقیق علمی به مجموعة مراحل منظم و پیوسته ای گفته می شود که امر تحقیق علمی را از آغاز تا ...

توسعه علمی

پیش نیازهای توسعه علمی

 برای توسعه و پیشرفت علمی جوامع و کشورها پیش نیازها یا مقدمات زیر ضرورت دارد: ۱٫ وجود فرهنگ تح...

قواعد تحقیق علمی

ویژگیها و قواعد تحقیق علمی

تحقیق علمی به عنوان فرایند کشف مجهول و یافتن پاسخ برای مسئله یا مسائل، از ویژگیها و قواعدی برخ...

ارسال مقاله برای مجلات بین المللی

نحوه ارسال مقاله برای مجلات بین المللی

معمولا ارسال مقاله برای مجلات خارجی به سه نوع صورت می پذیرد: ۱. ازطریق سیستم آنلاین؛ ۲. از طریق...

International Journal of Applied Management Science

چاپ سریع مقاله در مجله International Journal of Applied Management Science

ژورنال International Journal of Applied Management Science  یک مجله با ایندکس Scopus (Elsevier) است که مقالات ارسال شده را با ...

jms

چاپ سریع مقاله در مجله Journal of Management Sciences

ژورنال Journal of Management Sciences  یک مجله با ایندکس ISI است که مقالات ارسال شده را با  سرعت بررسی کرده و ...

International Journal of Economic Perspectives

چاپ مقاله در مجله International Journal of Economic Perspectives

ژورنال International Journal of Economic Perspectives یک مجله با ایندکس Scopus  است که مقالات ارسال شده را با سرعت برر...

INTERNATIONAL REVIEW

چاپ مقاله در ژورنال INTERNATIONAL REVIEW

ژورنال INTERNATIONAL REVIEW  یک مجله با ایندکس ISI  است که مقالات ارسال شده را با سرعت بررسی کرده و درعدم ...

ورود اعضا

| Register

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟