شرایط و ضوابط
مشخصات
خاتمه
شرایط و ضوابط استفاده از سامانه سفارشات
- سفارش دهنده موظف است اطلاعات خواسته شده در هنگام ثبت نام را به طور صحیح و کامل وارد نماید و مسئولیت صحت این اطلاعات بر عهده سفارش دهنده می باشد. از آنجا که حفظ حریم خصوصی کاربران برای ما بسیار حائز اهمیت می باشد، متعهد می شویم اطلاعات خصوصی کاربران را در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار ندهیم. فقط چنانچه درخواست رسمی از سوی مراجع و ارگان های قضایی و یا دولتی مبنی بر در اختیار گذاشتن مشخصات کاربر دریافت کنیم، مشخصات فردی کاربر را تسلیم آن مرجع و یا ارگان خواهیم نمود
- کاربر موظف به حفظ نام کاربری و کلمه عبور خود در سامانه می باشد و می بایست از در اختیار قرار دادن آنها به دیگر اشخاص جداً خودداری نماید ، در غیر این صورت تمام مسئولیت های هر گونه سوء استفاده های احتمالی بر عهده کاربر می باشد
- در صورت عدم رعایت موارد فوق ، مدیریت سامانه حق دارد سریعاً نسبت به قطع سرويس دهی، بدون اطلاع کاربر اقدام نمايد .